2019-02-06 12:19 #0 av: Loris M

På min sajt Förskola skriver jag ofta om Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som har otroligt mycket bra material, kurser och utbildningar för skolpersonal. Men även för föräldrar med barn i behov av särskilt stöd. Nu har de en utbildning som riktar sig till föräldrar som har barn som använder teckenspråk. Utbildningen (precis som det mesta på SPSM) är gratis. 

"TUFF ges av olika utbildningsanordnare runt om i Sverige, både som internatkurs och som mer regelbunden kvälls- dag eller helgkurs. Du väljer vilken form som passar dig bäst. Utbildningen är dessutom kostnadsfri och du kan få viss ersättning för förlorad arbetsinkomst om du måste ta ledigt från jobbet.

På Väddö folkhögskola i Roslagen i Uppland erbjuder Södertörns folkhögskola teckenspråksutbildningen bland annat en lägerkurs under fyra dagar under ledning av Peter Hegethorn och Åsa Ulemark, båda döva teckenspråkslärare.

– TUFF i den här formen och i den här miljön ger inte bara möjlighet för föräldrarna att lära sig teckenspråk tillsammans utan skapar också värdefulla kontakter med andra familjer i liknande livssituation, säger Åsa Ulemark."

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/teckenspraksutbildning-skapar-mervarde-for-familjer/