2008-11-09 10:52 #0 av: [SvenA]

Örat är genom sin förbindelse med nässvalget utsatt för uppåtstigande infektioner, akut öroninflammation och dess följdsjukdomar. Om ventilationen av mellanörat är störd kan indragning, retraktion, av trumhinnan uppkomma som kan utvecklas vidare till allvarliga tillstånd som kan förstöra örats olika delar. Örat kan också hämmas i sin utveckling genom medfödda missbildningar och i sällsynta fall drabbas av tumörsjukdomar.

För att reparera de skador som dessa sjukdomar orsakat har en återuppbyggande, rekonstruktiv öronkirurgi utvecklats under de senaste femtio åren. Sådan kirurgi är en av öronklinikens profilområden.

Vid medfödd avsaknad av ytteröra kan det rekonstrueras av kroppseget material på plastikkirurgiska kliniken. Om örat avlägsnats vid skada eller tumör kan ett konstgjort ytteröra, epites, tillverkas på avdelningen för oral protetik på specialisttandvården. Det fästs på titanskruvar som vi opererar in i skallbenet. En hörselgång kan skapas när den ej blivit anlagd. Trumhinnan kan rekonstrueras med stor säkerhet och hörselben kan nytillverkas av kroppseget material så att ljudet på nytt kan nå in till innerörat.

I våra dagar är det också möjligt att hjälpa helt döva människor genom att operera in Cochlea-implantat i snäckan. Det är en anordning som direkt stimulerar hörselnerven och sålunda ersätter örat. I bästa fall ger detta en hörsel som medför god talkommunikation till och med via telefon.

I sällsynta fall uppkommer tumörer i hörselnerven eller i hjärnhinnorna innanför tinningbenet. De opereras bort i samarbetsoperationer där neurokirurger och öronkirurger tillsammans avlägsnar tumören med bevarande av hjärnan samt nerver och blodkärl i området. Dessa operationer är krävande och utförs därför endast vid få sjukhus i landet varav Universitetssjukhuset i Linköping är ett av dem med längst erfarenhet. Tumörer som opereras av det skallbaskirurgiska teamet är framför allt hörselnervstumörer, vestibulära schwannom och hjärnhinnetumörer, meningeom.

Texten kommer från Landstinget Östergötland