2009-02-14 16:44 #0 av: [SvenA]

Att hörseln är ett av våra viktigaste sinnen kan man lätt förstå

Ett av våra viktigaste sinnen för att komunicera med omvärldem är vår hörsel

Utan vår hörsel har vi mycket svårt att komunicera med andra mäniskor

Utan vår hörsel har vi mycket svårt att lära oss det talade språket

Utan vår hörsel kan vi inte höra naturens alla ljud

Utan vår hörsel blir vi lätt socialt utanför gemenskapen med andra personer

Hur tar vi då hand om vår hörsel ordentligt och inte utsätter den för en massa onödiga intryck i form av höga ljudvolymer och låter vi våra öron vila från en massa ljud

Tyvärr verkar det vara så att ju högre ljudvolymer desto bättre är det

Så var har tystmaden tagit vägen den verkar ha försvunit någon stans på vägen i all teknikutveckling för nu är det aldrig tyst man hör alla dessa signaler från mobiltelefoner var man än är

Nej fram med lite mera tystnad så våra öron får vila lite