Forskningsnyheter

Odla fram nya hörselceller

2010-12-12 12:14 #0 av: Bookia

Framstegen inom molekylärbiologi och regeneretiv medicin fortsätter, nu kan forskarna styra bildning av känselceller.

Känselcellerna i innerörat, dit hör hörselceller samt celler inom balansorganet, förnyas inte utan vi föds med ett givet antal som vi sedan, om vi har tur, behåller livet ut. Hos majoriteten av människor nöts dock dessa celler ut under årens lopp vilket leder till att man på äldre dagar börjar höra sämre och får lite sämre balans. 
Forskare vid University of Washington har upptäckt de exakta cell-till-cell signaleringsvägarna hos utvecklande musembryon som bestämmer var och när embryons inneröron med sina känselceller ska bildas. Genom att manipulera dessa cell-till-cell signaleringsvägarna, har forskarna framkallat bildning av innerörats känselceller på ställen där de vanligtvis inte förekommer.
Forskarna hoppas att denna nyvunna kunskap kan bidra till utveckling av behandlingar mot hörselskador som orsakas av nervskador samt även behandling mot yrsel vars orsak också är nervskador.

----------------------------------------------------------------

Länk till artikelns introduktion. (på engelska)

Bilden nedan föreställer två samlingar av innerörats känselceller. Den stora, timglasformade är den normala som bildar innerörat. Den mindre, runda samlingen har skapats av forskarna genom att de manipulerade signaleringsvägarna.

sensorycells.jpg

Anmäl
2010-12-15 14:12 #1 av: DesK

Forskningen går framåt och detta kan många av oss komma att få glädje av i framtiden Glad

Désirée

Anmäl
2010-12-19 22:25 #2 av: Ritva

Visst är det intressant och spännande men samtidigt kan jag känna att det är lite läskigt. Tänk er en framtid där alla människor är perfekta! Minsta lilla skavank så fixar vi till det och vips så slipper vi det.

Tyst

Anmäl
2010-12-20 06:48 #3 av: Bookia

Nja, jag ser absolut inget fel i att fixa till uppenbara handikapp som exempelvis hörselskador och synskador. Det handlar inte om att bli perfekt, utan att snarare blir normalfungerande i samhället på egen hand, dvs utan att det krävs massa hjälpmedel och stöd från  samhället.

Skulle denna möjlighet finnas redan idag, skulle jag inte tveka en sekund. Att bli "perfekt" är en helt annan historia, man kan hitta alla möjliga skavanker som "borde" åtgärdas. Att bli normalhörande vore ju drömmen, att åtgärda celluliter och bristningar....orka bry sig! :D

Anmäl
2010-12-20 15:15 #4 av: CessieB

Nja, vad ska man tycka egentligen. Vi har inte lyckats bli perfekta hittils, och jag tror knappast att alla blir perfekta bara för att utvecklingen går framåt.

Man kan ju säga att vi hörselskadade har press redan idag, i och med att en hel del normalhörande tyvärr förutsätter att vi kan åtgärda de flesta hörselproblem med hjälp av tekniska hjälpmedel. "Hör du dåligt så har du inte tillräckligt bra hörapparater, eller kanske borde skaffa något annat fiffigt hjälpmedel." Riktigt så enkelt är det ju inte, och det kommer antagligen inte att bli så jättestor skillnad. Nya hörselceller är bara snäppet bättre, och inverkar nog inte jättemycket på folks förväntningar, samtidigt som det vore en stor hjälp för den som drabbas av en hörselnedsättning.

Å andra sidan så bör man nog ta frågeställningen på allvar. Om man tittar på hur det ser ut i arbetslivet så är det väldigt stor press på att man ska prestera på topp hela tiden. Folk med skavanker gör sig inte besvär. I allmänhet så tycker jag att förståelsen från omgivningen är lite sisådär när man behöver någon slags extra stöd eller hänsyn. Det finns en förväntning att man kan komma tillrätta med vilka skavanker det än kan vara. Ur vissa perspektiv är det positivt, men det kan också ställa till med stora problem. Speciellt om man är en liten grupp som inte har resurser eller ork att kräva att mer hänsyn tas. Här är ett exempel:

http://svt.se/2.22620/1.2274665/manga_rorelsehindrade_forlorar_p-tillstand

 

Anmäl
2010-12-22 01:13 #5 av: [Beavis]

Jag kan bara hålla med #3 Tyvärr är vårt samhälle så att de med skavanker sållas bort. Likriktning är så långt det går ifrån mina personliga värderingqr det går men i detta fall måste man nog underkasta sig om det går för vi är för få och för svaga/fega för att kämpa emot fascistiseringen av vårt samhälle Arbeit macht frei!

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-12-22 15:57 #6 av: CessieB

Var det kanske mitt #4 du höll med om, Beavis? Jo, det är väl ingen tvekan om att jag tycker att det ska vara fritt fram för folk med skavanker! Glad För nyanseringen skull så bör jag kanske förtydliga så att det inte blir för mycket fokus på en sak. Det jag egentligen ville ha sagt är att odling av hörselceller knappast gör så speciellt stor skillnad, utan det är klart att det är alldeles utmärkt att nya behandlingar och hjälpmedel tas fram.

Jag kan också glädja den som misströstar att det visst går att ta sig fram trots dessa, vilket jag själv är ett exempel på. Måtte fler ta till sig den positiva attityd som mina nuvarande kollegor och vänner har.

(Beavis, i stort har du en bra poäng, men personligwn tycker jag att sättet du avslutar inlägget på är olämpligt. Den bristande förståelse som man i vissa fall kan mötas av idag, och som det är rätt att kritisera, är inte jämförbar vare sig med facism eller de koncentrationsläger du anspeglar på. Historiskt sett finns det en hel del fördelar med att ha funtionshinder idag och inte förr.)

Anmäl
2010-12-22 17:07 #7 av: [Beavis]

#6 Visst är koncentrationslägren en bit bort men int så långt bort som du vill tro tyvärr, ambitioner åt det hållet finns redan.

Jag höll med #3 i det att om ingreppet fanns för att göra mig "normal" skulle jag hoppa på det direkt, men jag är emot det perfekta idealet att alla ska se likadana ut och tänka likadant.

Personer med handikapp marginaliseras utesluts och har börjat instittionaliseras igen. Framgångarna under 70-80 talen är på väg bort. Visst är jag politiskt inkorrekt och plump i vissa saker jag säger men jag är trött på att stå med mössan i hans och tacka och bocka.

Att odla fram nya hörselceller mm är en jättebra grej om man kan få det att lyckas. Men går det praktiskt att genomföra på framfödda individer (hittade inget bättre ord för icke foster) En regenerering av hörsel/balansceller vore ju underbart om det blev en realitet. inte bara för att hörselskadade ska bättre integreras osv. Utan för att det helt enkelt är bra att klunna höra och ha en fungerande balans.

Stamcellsforskningen verkar till viss del lovande inom neurologin där jag själv skulle kunna få hjälp på sikt då jag är ryggmärgsskadad. Vore intressantatt se om de på samma sätt som de kan regenerera hörselceller och balansceller kunde regenerera  nervceller i ryggmärgen. Men jag tror att det som verkar mest troligt just nu är att de implanterar dessa i just embryon och foster med konstaterade ryggmärgskador.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-12-25 18:14 #8 av: sighni

Det mest sorgliga är väl att levande djur får lida och dö. Det tycker jag inte om. Det är jättebra med forskning men då ska den vara djurfri.

Jag kan inte se något fel i att utvecklingen hjälper personer med funktionsnedsättningar till ett mer fungerande liv. Hade någon forskat fram den hjälpen jag behöver för att kunna leva ett bättre liv skulle jag inte svikta.

Jag tycker det är mycket värre att undersöka foster för att kunna ta bort de som är "drabbade" av downs syndrom än att utveckla hörselceller och liknande. Där kan man verkligen före det resonemang ni gör ovan.  

Anmäl
2010-12-25 23:24 #9 av: Bookia

Jag kan säga såhär, du kan se dig i stjärnorna om efter medicinisk forskning som inte kräver djurförsök. Det är till dags dato helt omöjligt och så kommer det att förbli för en väldigt lång tid framåt.

Vissa enkla försök kan bedrivas på encelliga eller enkla organismer som bakterier eller maskar. Men dessa är som sagt enkla så för att kunna vara någorlunda säker på hur ett visst ämne fungerar i en mer komplex organism som människor, då måste man utföra djurförsök, på allt från möss/råttor till primater, beroende på hur långt gången forskningen är. Detta kommer man tyvärr inte ifrån.

Det har utvecklats nya datormodeller där man modellerar fram (mha matematiska algoritmer) det mest sannolika scenariot på vad som händer om man tillför en viss organism ett visst ämne. Detta är dock fortfarande kvalificerade gissningar och det enda sättet för att förbättra algoritmerna är ju att utföra samma försök på djur och se vilket resultet man får och på så vis komma fram till vilken algoritm ligger närmast samt hur den kan förbättras för att ge ett resultat som kommer ännu närmare resultaten från djurförsöken. Användning av datormodeller har absolut minskat antalet djurförsök men det kommer aldrig kunna eliminera behovet av dessa då de är som sagt inbördes beroende.

Lite högskolebiologi nu, när ett ägg smälter ihop med en spermie skapas ett embryo vilket inte är något annat än en cellklump, dvs en större samling odifferentierade celler. Med odifferentierade menas att cellerna som cellklumpen består av har ännu inte "bestämt sig" för om de kommer att bilda lemmar, hjärta, hud, hjärna eller något annat. Detta embryo förblir ett embryo i flera månader, det är först när cellerna delat på sig många gånger och tillräckligt många har differentierat sig, som man börjar kalla embryot för ett foster. Ett nyblivet foster är i princip ett framtida barn som är färdigbildat till ca 70% och behöver i princip bildas färdigt och växa till sig. Svensk abortlagstiftning tillåter abort tom v12, då är det fortfarande embryo. Undantag görs tom v18 (begynnande foster) och ytterst sällan även tom v22 (tidigt foster) och då endast om det visar sig ha grava utvecklingsfel. Idag kan man påvisa DS väldigt tidigt i graviditeten genom att ta ett prov av fostervattnet, detta innebär också en kraftigt förhöjd risk för missfall, varför många föräldrar väntar tills graviditeten har gått så långt att man kan mha UL gissa rätt till 90% om fostret har DS. Risken finns för feldiagnos varpå föräldrar riskerar att abortera fullt friska foster. Är man så gammal att man riskerar ett barn med DS vore det enklast om man fick genomgå IVF med screening, där man sorterar bort defekta embryon. Men det är väl inget staten är beredd att betala för, varken nu eller i framtiden. Idag har man tyvärr inte ens möjlighet att göra det privat, i alla fall inte i Sverige, något jag anser är helt barockt.

Personligen tycker jag inte att det är något som helst fel i att abortera bort defekta foster. Främst så anser jag inte att någon annan ska ha rätt att bestämma det åt mig. Vill någon behålla ett foster med DS eller andra defekter, står det de fritt att göra så. Värre scenariot vore om abortmotståndarna vann och tvingade folk att föda fram gravt funktionshindrade och ovälkomna barn.

I framtiden lär man troligtvis kunna reparera vissa genetiska skador in utero, eller in vitro. Detta skulle ju innebära att mindre funktionshinder som hörselskador och ryggmärgsskador går enkelt att fixa till. DS är däremot mycket svårare, då det är en fullkomligt onaturlig förekomst av en extra kromosom vilket leder till allt från grav utvecklingsstörning, hjärtfel, muskeldefekter, ledskador osv... Det är mycket enklare att stänga av en trasig gen som kodar för hörselskada än att eliminera en hel kromosom. Vad man väljer att göra är helt beroende av ens egen personliga övertygelse och så som det fungerar idag är det rätt bra. De som vill abortera får göra det, de som vill behålla får göra det.

Det märks att jag är uttråkad från julfirandet.  :D

För att göra en lång historia kort(are), nej det är inte möjligt att komma ifrån djurförsök. Om du är anser att djurförsök är förkastligt då bör du i sanningens namn inte använda antibiotika, inte söka sjukvård överhuvudtaget, inte äta mycket av de livsmedel som finns på hyllorna i mataffärerna, inte kunna bära det mesta av klädesplagg som finns att köpa osv... Sjukvården utvecklas till mångt och mycket genom att man utför försök på patienter (vi är också djur då vi tillhör en gren av lite mer utvecklade primater) där läkarna i brist på alternativ testar helt nya metoder som oftast leder till många patienters död innan de lyckas finslipa behandlingsmetoden så mycket att fler överlever än dör. Det är så sjukvård fungerar. Samma med mat och kläder/skor, tex är alltmer av maten GMO numera, något som djurtestas innan det införs, likaså djurtestas mycket av ämnen som används i klädtillverkning osv. Så även om du köper tygskor, kan du inte vara helt säker på att limmet som använts inom skotillverkningen inte är djurtestat eller kommer från djur.

Djurtestning är här för att stanna och det är alldeles nödvändigt. Det är ett pris jag personligen är mer än beredd att betala för att jag ska förbli frisk. Däremot gör jag stor skillnad mellan att utföra djurförsök som är till för att förbättra det för människor (och djur) genom tex nya läkemedel och djurförsök för att testa om den senaste mascaran irriterar ögonen. Det förstnämnda handlar om liv och död men även om livskvalité (med friskare liv), det sistnämnda är endast trams som man klarar sig utan.

För att forskningen som tex denna om känselceller ska kunna fortskrida, behövs fortsatta stora mängder med djurförsök. Att offra tusentals med råttor och möss så att människor i framtiden ska slippa gå igenom livet med lyten, är för mig ett lätt beslut. Dessa försökdjur har med sina kort liv gjort mer nytta och förtjänat mer respekt än deras fränder som bryter sig in i ditt skafferi, äter upp hälften och skiter ner resten. ;)

Anmäl
2010-12-26 13:13 #10 av: sighni

#9 Jag orkar inte läsa allt men har säkert redan gjort det tusen gånger. Jag delar inte din uppfattning om djurförsökens nödvändighet. Jag har kämpat mot djurförsök i 40 år och det som sades omöjligt då är hur möjligt som helst nu.

Vad gäller antibiotika har du helt fel. Jag har samma rätt att erhålla sjukvård som alla andra. Mycket forskning bedrivs idag utan djurförsök men en del återstår.Tyvärr har regeringen minskat anslaget till djurfri forskning trots att målsättningen sägs vara minskad användning av djurförsök. Tack och lov finns stiftelsen forska utan djurförsök som ger anslag till forskare som inte använder djurförsök. Många av deras projekt har blivit mycket framgångsrika och finansieras nu av fler forskningsstiftelser och liknande. Besök gärna deras hemsida.

Jag har inga som helst problem med att hitta livsmedel eller kläder där inte djur utnyttjats.

Även råttor och möss kan känna smärta och lida.

Anmäl
2010-12-26 18:23 #11 av: Bookia

Tja, ingen diskussion kan ju uppstå om den ena parten "inte orkar läsa allt". Det säger nog mer om dina åsikter än du tror och inte på något positivt sätt.

Ifall du får lite ork att läsa igenom mitt inlägg kommer du upptäcka att jag också anser att det är bra att man minimerar antalet djurförsök, men rent praktiskt, ur den vetenskapliga synvinkeln kan man aldrig eliminera det helt.

Återigen, komplexa organismer är komplexa och ska man kunna vara någorlunda säker på vilket effekt ett visst ämne har, måste ämnet testas på någorlunda komplexa organismer. Då hellre råttor än människor anser jag. Där skiljer sig våra åsikter åt.

Det är ju fullkomligt lysande att dessa projekt som du nämner har lyckats så väl, men som jag skrev i mitt tidigare inlägg så har dessa projekt lyckats tack vare den exponentiella ökningen på datorkraft som möjliggör att resultat från enkel cellforskning kan tillämpas på mer avancerade organismer. Men dessa datormodeller är ju beroende av matematiska algoritmer som i sin tur är beroende av riktiga försök för att kunna finjusteras. Som sagt, allt står i mitt tidigare inlägg.

Djurförsök är komplicerade och svindyra så det är inte konstigt att forskningsvärlden försöker komma ifrån det där det är möjligt. Lura inte dig själv med att tro att det sker av ideologiska skäl. Här är det bara pengar som räknas. Att färre djur behöver sätta livet till för forskningen är bara ett bonus som ser lockande och snyggt ut för djurrättsaktivister som dig. Jag bryr mig personligen inte ett smack. Vi snackar ändå om framavlade, genmanipulerade djurexemplar som inte skulle klara sig utanför labbet ens 5min. Många bär dessutom på otäcka mutationer som gör sig bäst inne i ett låst labb, det är inga genetiska drag man vill sprida till vilda populationer precis. De är framavlade att få ett hårt och kort liv, men deras liv är oerhört värdefulla.

Njut av denna tid där du fortfarande kan hitta mat och kläder där djur inte har utnyttjats. Personligen tycker jag att det är lite naivt att tro på det i dagens genomkommersialiserade värld. Särskilt med tanke på vilka lagar Monsanto&Co håller på att driva igenom i EU, där man bla har förbjudit regionsspecifika frösorter till förmån för generaliserad svindyr steril GMO skit producerad av Monsanto. Ska vi gå efter det så är jag den mest högljudda djurrättsaktivisten på denna planet eftersom det EU mha Monsanto&Co utsätter oss för är ett globalt djurförsöksexperiment där vi är försöksdjuren.

Ibland kan vissa tydligen ha svårt att se skogen för alla träden!  ;)

Anmäl
2010-12-30 14:05 #12 av: sighni

http://www.forskautandjurforsok.se/moderna-metoder/

En länk ovan till "Forska utan djurförsök" där man kan läsa om några alternativa möjligheter till djurfri forskning. Där finns också databaser för forskare som vill hitta djurfria metoder.

Anledningen till att djur besparas lidande i vetenskapens namn kvittar mig bara de slipper utsättas för lidande och död.

Grundinställningen måste vara att ersätta forskning med djurfria metoder. Det ska dock synas rent praktiskt också.

Anmäl
2010-12-30 17:08 #13 av: [Beavis]

hur kunde denna intressanta artikel om forskning inom intressanta områden utvecklas till att bli en debatt om djurförsöks vara eller icke vara? Kom igen sighni du kan säkert framföra dina åsikter på djurens rätt i stället där medelåldern är sexton och inläggen är korta. och dessutom kommr alla att hålla med dig.

Oj nu vart jag inte snäll igen, förlåt  kärlek och respekt åt alla

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2010-12-30 19:46 #14 av: Bookia

Beavis, jag kunde inte ha sagt det bättre. :D

Jag är helt för en öppen debatt men när ena parten vägrar dra upp huvudet ur sanden, blir det lite svårt att diskutera.

Jag tycker vi kan sätta punkt för denna veganinitierade debacle.

Ett meddelande till övriga veganer som vill sprida sitt evangelium, gör det vänligen inte här! Det finns bättre forum för det.

Anmäl
2011-01-02 01:39 #15 av: Ritva

Tänk på tonen i er debatt och håll er till ämnet och därför respektera trådskaparen.

 

Sighni: jag förstår att du brinner för ditt ämne men det gör även Bookia i detta fallet och där blir det lätt konflikt i detta intressanta men motsägelsefulla ämne. Jag känner mig själv kluven då det kan hjälpa mig samtidigt som jag är rädd för slutresultatet i framtiden då man kan "bota" alla problem. Jag gillar inte tanken på att alla ska vara lika - om ni förstår hur jag tänker!

 

Beavis: Du är inte snäll i dina inlägg och ursäkten är inte fullt godtagbar då du "driver med den " Skräpning!

Anmäl
2011-01-02 13:08 #16 av: sighni

#15 Tack för ditt inlägg!

Anmäl
2011-01-04 14:16 #17 av: Bookia

Beavis, jag har fullt upp med tentaplugg här. Har försökt skriva artikeln men kan inte riktigt fokusera mig då jag är så stressad kring tentorna.

Så fort tentorna är avklarade blir artikeln prio 1. :)

Anmäl
2011-01-04 17:16 #18 av: [Beavis]

#17 Kör hårt! Satsa på att bli klat med tentorna. Förhoppningsvis har du för avsikt att forska i detta ämne och kan göra framsteg. Vore roligt om du kunde lyckas med detta att nyskapa hörselceller. jag har själv anlag för att tappa hörsel med åldern dessutom är jag musiker så där ökar jag även chanserna för självorskad hörselskada rejält.

Kan denna eller din framtida forskning kanske inom stamcellsforskning leda till att jag som ryggmärgsskadad kan få nya eller lagade nervceller i ryggraden vore jag lycklig. Fast jag misstänker att jag börjar bli för gammal för att direkt bli prioriterad för något sådant när dagen kommer.

_______________________________

Medhjälpare på: rörelsehinder.ifokus.se , hemsidor.ifokus.se

 

Anmäl
2011-01-05 10:09 #19 av: CessieB

Lycka till med tentorna, Bookia!

Kul att du är musiker, Beavis. Tycker själv att det är svårt att skydda hörseln när jag spelar. (Flöjt) Normalhörande kan ju använda hörselproppar, men det funkar inte för mig eftersom jag måste kunna höra instrumenten och höra dirigentens instruktioner. Tack och lov så är jag inte med i någon större ensembel än då jag bara spelat i tre år, och spelar inte i band (pop/rock) vilket säkert är positivt för hörseln. Men visst, det finns trumpeter i orkestern jag brukar spela i och på sommarkursen jag gick förra året var vi kanske 40 personer som spelade i flöjtkör.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.